Evoluție

În 1952 aici avea să fie pusă în funcţiune Fabrica de Ciment Bicaz care asigura necesarul de ciment pentru ridicarea barajului de la Bicaz. În 1960 s-au terminat lucrările la acest proiect gigant şi a intrat în funcţiune şi hidrocentrala „Stejaru”. În acelaşi an, la 26 august, printr-un decret publicat în Monitorul Oficial Bicazul a …

Istorie

Condiţiile naturale ale zonei au favorizat dezvoltarea aşezării umane, istoria locului întinzându-se în timp pe o perioadă apreciabilă până spre paleolitic. Cercetările arheologice au descoperit pe terasa de la confluenţa Bicazului cu Bistriţa urme de viaţă inca din epoca de piatră. Bicazul a fost la început un sat, menţionat pentru prima dată într-un hrisov din …

Prezentare

Situat la o altitudine de 432 m, Bicazul este străjuit de munţi împăduriţi, ca înălţime remarcându-se muntele Sima – 1147 m, Bâtca Stegea – 1316 m şi Cosmiţa – 1014,5 m. Căile de acces către oraşul Bicaz sunt DN 15 dinspre Piatra-Neamţ (26 km), DN 17B şi DN 15 dinspre Vatra Dornei (131 km) şi …