Evoluție

În 1952 aici avea să fie pusă în funcţiune Fabrica de Ciment Bicaz care asigura necesarul de ciment pentru ridicarea barajului de la Bicaz. În 1960 s-au terminat lucrările la acest proiect gigant şi a intrat în funcţiune şi hidrocentrala „Stejaru”. În acelaşi an, la 26 august, printr-un decret publicat în Monitorul Oficial Bicazul a fost declarat oraş.

În ultimii 50 de ani oraşul Bicaz s-a dezvoltat şi chiar a prosperat prin apariţia industriei cimentului şi a altor fabrici de dimensiuni variate, din diverse ramuri economice, care au contribuit în mod direct la apariţia de noi locuri de muncă în zonă.

Construcţia barajului de pe râul Bistriţa şi a fabricii de ciment au condus la impulsionarea dezvoltării aşezării, astfel, in prezent această aşezare urbană numără 8200 de locuitori, iar ca preocupări economice, populaţia este antrenată în industria cimentului, exploatarea şi prelucrarea primară si secundara a lemnului, constructii, activităţi comerciale, creşterea animalelor şi cultivarea pământului, prestări servicii şi în activitatea turistică şi agroturistică.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *