Muzeul Sătesc Ceahlău

In localitatea Ceahlău, in apropierea Palatului Cnejilor, in prima şcoală din sat s-a amenajat cu sprijinul sătenilor şi a ocoalelor silvice Ceahlău şi Borca un muzeu sătesc.

Muzeul cuprinde o secţie de etnografie care pune in evidenţă specificul etnografic al localităţii şi principalele ocupaţii prin vechi unelte, piese de port popular, ţesături şi cusături de decor interior donate de locuitorii satului.

A doua secţie de ştiinţe naturale prezintă cateva elemente faunistice specifice Masivului Ceahlău precum: ursul, lupul, cocoşul de munte, cerbul, vulpea, păstrăv, lostriţă etc.